Kontaktujte nás

Kde nás nájdete
Adresa:
LASER ART NOVA s.r.o.
971 01 Prievidza
Slovensko/Slovakia/Slowakei

Tel.: +421 905 627 329
Tel.: +421 905 885 401
E-mail: laserartnova@centrum.sk

IČO:47 110 121
DIČ: 202 375 1609
Neplatca DPH.
Bankové spojenie:
číslo účtu: 000000-5041506967/0900

IBAN: SK8309000000005041506967
SWIFT: GIBASKBX
Kontaktný formulár